Shopping cart

1. Introducere

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (denumită în continuare Politica) reglementează cadrul juridic privind prelucrarea datelor cu caracter personal dintre „BE EXPERT” SRL, C/F 1018600003519, adresa de înregistrare: Republica Moldova, MD -2038 Mun.Chisinau. str.Trandafirilor.15/2 (denumită în continuare – Compania) și Utilizatorul site-ului artpeople.md (în continuare – Utilizatorul).

2. Definiții

«Utilizatorul» este o persoană fizică, aptă din punct de vedere juridic, care a împlinit vârsta de 18 ani și dorește să beneficieze de serviciile Companiei, să lase un comentariu, să se înregistreze pe site sau să efectueze alte acțiuni prevăzute de funcționalitatea resursei de internet a Companiei.

«Site-ul» sau «resursa de internet a Companiei» reprezintă site-ul web artpeople.md, luând în considerare toate nivelurile de nume de domenii, deținute de Companie.

«Datele cu caracter personal» sunt orice informație referitoare la o persoană (cetățean) identificată sau identificabilă direct sau indirect.

«Prelucrarea de date cu caracter personal» se referă la orice acțiune (operațiune) sau set de acțiuni (operațiuni) cu date personale efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de mijloace. Astfel de acțiuni (operațiuni) includ: colectarea, primirea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

3. Domeniul de aplicare

Prezenta Politică determină procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului web artpeople.md (denumit în continuare Site), condițiile și principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, drepturile Utilizatorilor și obligațiile Companiei, informații despre măsurile luate pentru protejarea datelor cu caracter personal prelucrate.

Prezenta Politică se aplică tuturor datelor personale pe care Compania le primește de la Utilizatori.

4. Acordul Utilizatorului

Utilizatorul își exprimă acordul față de această Politică introducând numele său, numărul de telefon și, dacă este necesar, adresa sa electronică (e-mail) într-un câmp special de pe Site cu intenția de a trimite o solicitare de consultare, înscriere, de a expedia o comandă sau efectua alte acțiuni prevăzute de site-ul funcțional, apoi făcând click pe «Expediază», «Solicită o consultație» sau pe alte butoane. În caz de dezacord cu termenii Politicii, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat orice utilizare a Site-ului.

5. Datele colectate

La utilizarea funcționalității Site-ului, Utilizatorul poate furniza Companiei următoarele date personale (lista și tipurile de date cu caracter personal depind de funcționalitatea specifică a resursei Internet utilizate de Utilizator): nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon de contact, datele de identificare a utilizatorului (ID utilizator).

6. Acordul pentru prelucrarea datelor

Prin furnizarea datelor sale personale, Utilizatorul este de acord cu prelucrarea acestora (până la retragerea de către Utilizator a consimțământului său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal), inclusiv colectarea, stocarea, depersonalizarea, transferul către terțe părți în cazurile prevăzute în Politică, de către Companie în scopul de a transmite Utilizatorului reclamă, informații de referință, servicii în conformitate cu funcționalitatea Site-ului și în alte scopuri în conformitate cu clauza 8 din această Politică. La prelucrarea datelor cu caracter personal, Societatea se ghidează după Legea Republicii Moldova din 8 iulie 2011 nr. 133 «Cu privire la protecția datelor cu caracter personal», ținând cont de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor al Uniunii Europene din 27 aprilie 2016, alte acte legislative ale Republicii Moldova și acte normative locale de reglementare.

Consimțământul acordat de Utilizator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este valabil din ziua în care este furnizat un astfel de consimțământ până când sunt îndeplinite scopurile prelucrării sau Utilizatorul își retrage consimțământul, cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel. Utilizatorul poate revoca în orice moment consimțământul acordat Companiei în modul stabilit de această Politică.

7. Modificarea și retragerea datelor

Dacă Utilizatorul dorește să modifice datele cu caracter personal în cazul în care datele cu caracter personal sunt incomplete, inexacte sau irelevante sau dorește să-și retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Utilizatorul trebuie să expedieze o solicitare oficială Companiei cu subiectul «Modifică datele personale» sau «Încetează prelucrarea datelor cu caracter personal» la adresa de e-mail hello@artpeople.md. Solicitarea trebuie să indice adresa dumneavoastră de e-mail și cererea corespunzătoare.

8. Scopul prelucrării datelor

Compania folosește datele furnizate de către Utilizator cu scopul:

 1. de înregistrare și identificare a Utilizatorului pe Site, oferind Utilizatorului posibilitatea de a utiliza pe deplin Site-ul;
 2. de comunicare ulterioară la cererea Utilizatorului, inclusiv terțelor părți – parteneri ai Companiei pentru îndeplinirea obligațiilor din aplicația Utilizatorului, consultanță privind furnizarea de servicii de către Companie;
 3. de creare a unui cont și oferirea accesului la contul/cabinetul personal pe site-urile partenere;
 4. de distribuire de mesaje informative;
 5. de publicitate, promovare de bunuri, lucrări (servicii), inclusiv în baza informațiilor primite despre preferințele și setările personale ale Utilizatorului;
 6. de evaluare și analiză a funcționării Site-ului Companiei;
 7. de analize ale eficacității plasării reclamelor, studii statistice bazate pe informațiile anonimizate furnizate de Utilizator;
 8. de informare a Utilizatorului despre promoții, reduceri și oferte speciale prin e-mailuri și comunicări telefonice;
 9. efectuare de cercetări de marketing, inclusiv cu implicarea unor terți în calitate de contractant (interpret, consultant);
 10. desfășurare a comunicării cu băncile partenere cu privire la acordarea de împrumuturi către Utilizator și/sau acordul privind condițiile de împrumut.

9. Responsabilități și obligații

Compania nu verifică datele furnizate sau specificate de Utilizator. În acest sens, Compania presupune că la transmiterea datelor cu caracter personal Utilizatorul:

 1. este o persoană aptă. În caz de incapacitate a persoanei care utilizează Site-ul, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este furnizat de către reprezentantul legal;
 2. indică informații veridice despre sine (sau despre persoana inaptă pe care o reprezintă);
 3. menține în mod independent datele cu caracter personal transmise actuale;
 4. înțelege că informațiile de pe Site postate de Utilizator pot deveni disponibile altor persoane și pot fi copiate sau distribuite de acești utilizatori în cazurile prevăzute în Politică.

10. Principii de prelucrare

 1. legalitate;
 2. limitarea prelucrării datelor cu caracter personal la realizarea unor scopuri legitime specifice predefinite;
 3. prevenirea prelucrării datelor cu caracter personal incompatibile cu scopurile colectării și/sau stocării datelor primite de la Utilizator;
 4. conformitatea conținutului și volumului datelor cu caracter personal prelucrate cu scopurile prelucrării acestora;
 5. prevenirea prelucrării datelor care sunt irelevante în raport cu scopurile prelucrării;
 6. asigurarea veridicității, suficienței și relevanței datelor cu caracter personal în raport cu scopurile prelucrării acestora;
 7. distrugerea sau depersonalizarea datelor cu caracter personal pentru a preveni dezvăluirea acestora atunci când sunt îndeplinite scopurile prelucrării datelor, se pierde necesitatea unei astfel de prelucrări sau când Utilizatorul primește o solicitare de distrugere a datelor cu caracter personal sau primește o cerere de revocare a consimțământului pentru prelucrare a datelor personale.

11. Măsuri de protecție

La prelucrarea datelor cu caracter personal, Compania ia măsurile organizatorice și tehnice necesare și suficiente pentru a proteja datele cu caracter personal de accesul neautorizat la acestea, precum și împotriva altor acțiuni ilegale în legătură cu datele personale.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se realizează de către Companie ținând cont de următoarele:
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se realizează folosind baze de date de pe teritoriul Republicii Moldova.
 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează atât prin mijloace automate, cât și fără utilizarea acestora.
 4. Compania se obligă să nu transfere informațiile primite de la Utilizator către terțe părți, cu excepția cazurilor specificate în mod expres în această Politică. Transferul datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor către terțe părți – parteneri ai Companiei, dacă este necesar, se realizează în baza consimțământului Utilizatorilor pentru a-și îndeplini obligațiile față de Utilizatori.
 5. Compania, iar în cazul în care este necesar transferul datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor către terțe părți – parteneri ai Companiei, se obligă să păstreze confidențialitatea, să nu dezvăluie sau distribuie date personale fără acordul Utilizatorului, cu excepția cazului în care legislația în vigoare și/sau această Politică prevede altfel.
 6. Stocarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se realizează pe suporturi electronice, iar în scopul îndeplinirii obligațiilor față de Utilizatori poate fi efectuată pe suporturi tangibile după preluarea datelor cu caracter personal.
 7. Stocarea datelor cu caracter personal se realizează în perioada obiectiv necesară îndeplinirii obligațiilor față de Utilizatori și este determinată de următoarele evenimente (în funcție de evenimentul care are loc anterior):
 8. până când Utilizatorul șterge datele personale din contul său personal;
 9. până la distrugerea datelor cu caracter personal de către Companie în legătură cu primirea de la Utilizator a unei cereri de distrugere a datelor cu caracter personal sau retragerea consimțământului pentru prelucrarea acestora;
 10. până la expirarea consimțământului Utilizatorului.
 11. Compania are dreptul de a stoca datele personale ale Utilizatorului, cu excepția cazurilor de primire a unei solicitări de distrugere a datelor sau de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor, într-o formă anonimizată după îndeplinirea obligațiilor față de Utilizator în scopurile specificate în clauza 8.7. din această Politică.

12. Transferul către terțe părți

În cazul în care este necesar transferul datelor personale ale Utilizatorilor către terțe părți – parteneri ai Companiei în cazurile prevăzute expres în Politică, acest transfer se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

 1. terța – parte partener al Companiei asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal în timpul prelucrării și utilizării acestora și se obligă să nu dezvăluie datele altor persoane, precum și să nu distribuie datele personale ale Utilizatorilor fără acordul acestora;
 2. terța – parte partener al Companiei garantează respectarea următoarelor măsuri pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal în timpul prelucrării acestora: utilizarea instrumentelor de securitate a informațiilor; detectarea și înregistrarea faptelor de acces neautorizat la datele cu caracter personal și luarea de măsuri pentru restabilirea datelor cu caracter personal; restrictionarea accesului la datele personale; controlul și evaluarea eficacității măsurilor luate pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal și a altor măsuri prevăzute de lege;
 3. terței – parte – partener al Companiei – îi este interzis să transfere și să distribuie datele personale ale Utilizatorilor.

13. Cerințe legale

Transferul de informații în conformitate cu cerințele rezonabile și aplicabile ale legislației Republicii Moldova, precum și furnizarea de către Companie a informațiilor către partenerii care acționează în baza unui contract (acord) cu Compania, la îndeplinirea obligațiilor față de Utilizator, nu este considerată o încălcare a obligațiilor prevăzute în prezenta Politică; transferul de către Companie către terțe – părți a datelor despre Utilizator într-o formă impersonală în scopul evaluării și analizei funcționării Site-ului Companiei, furnizarea de recomandări personale, afișarea de reclame bazate pe preferințele și setările personale ale Utilizatorului, precum și realizarea de marketing , cercetare analitică și/sau statistică.

14. Utilizarea cookie-urilor

Compania are dreptul de a utiliza tehnologia «cookie». Cookie-uri – date care sunt transferate automat către Companie în timpul utilizării Site-ului folosind software-ul instalat pe dispozitivul Utilizatorului, inclusiv adresa IP, locația geografică, informații despre browser și tipul sistemului de operare al dispozitivului Utilizatorului, caracteristicile tehnice ale echipamentului. și software-ul utilizat de Utilizator, data și ora accesului la Site.

Cookie-urile nu conțin informații sensibile. Cookie-urile sunt folosite pentru a reține preferințele și setările Utilizatorului, precum și pentru a colecta date analitice despre vizitele pe Site. Utilizarea Site-ului înseamnă că Utilizatorul este de acord cu utilizarea tuturor cookie-urilor și a datelor analitice despre vizitele pe Site, precum și cu transferul acestora către terți.

15. Adresa IP și link-uri de referință

Compania primește informații despre adresa IP a Utilizatorului și informații despre link-ul de pe care site-ul de Internet a fost accesat. Aceste informații nu sunt folosite pentru a identifica vizitatorul.

16. Drepturile Utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a primi informații de la Companie cu privire la prelucrarea datelor sale personale. Compania oferă Utilizatorului sau reprezentantului acestuia posibilitatea de a se familiariza cu datele personale referitoare la Utilizator în mod gratuit.

În cazul în care informațiile sunt incomplete, inexacte sau irelevante, Compania, în baza informațiilor Utilizatorului, efectuează modificările necesare datelor personale ale Utilizatorului într-un termen care nu depășește 7 (șapte) zile lucrătoare și informează Utilizatorul cu privire la modificările efectuate.

Dacă Utilizatorul sau reprezentantul său expediază Companiei confirmarea faptului primirii sau prelucrării ilegale a datelor sale personale, precum și a faptului că acțiunile cu datele sale personale nu corespund scopurilor prelucrării , într-un termen care nu depășește 7 (șapte) zile lucrătoare, Compania se obligă să distrugă aceste date personale ale Utilizatorului și să informeze Utilizatorul despre măsurile luate.

17. Încetarea prelucrării

Compania se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului sau să asigure încetarea prelucrării de către terțe – părți – parteneri ai Companiei în caz de:

 1. identificare a prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului;
 2. retragere de către Utilizator a consimțământului pentru prelucrarea datelor sale personale;
 3. primire a unei cereri de la Utilizator de distrugere a datelor cu caracter personal;
 4. atingere a scopului de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În cazurile specificate în această clauză, Compania încetează prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură distrugerea datelor într-un termen care nu depășeste 30 (treizeci) de zile, cu excepția cazului în care prin lege este stabilită o altă perioadă. În cazul în care este imposibilă distrugerea datelor personale ale Utilizatorului în perioada specificată, Compania blochează datele personale ale Utilizatorului și asigură distrugerea acestora în termenul stabilit de lege, dar nu mai mult de 6 (șase) luni.

18. Lista terțelor părți

Compania stabilește în mod independent lista terțelor – părți – Parteneri ai Companiei și o aduce la cunoștința Utilizatorilor prin orice mijloace disponibile, inclusiv prin publicare pe Site.

19. Modificări ale Politicii

Compania are dreptul de a aduce modificări acestei Politici în orice moment. Textul actual al Politicii este publicat pe Site.

Utilizarea continuă a Site-ului sau a serviciilor acestuia după publicarea unei noi versiuni a Politicii înseamnă acceptarea Politicii și a termenilor acesteia de către Utilizator. În caz de dezacord cu termenii Politicii, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat utilizarea Site-ului și a serviciilor acestuia.

20. Întrebări și contact

Toate întrebările referitoare la această Politică și/sau la prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie expediate la adresa de e-mail a Companiei: hello@artpeople.md.

Hi, Welcome back!
Ai uitat?
Nu ai un cont?  Înregistrează-te acum

Achita înstruire în rate

Completează antet și noi vă contactăm